In 2024 moeten alle daken in Nederland asbest vrij zijn. Om dit te realiseren heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidieregeling ingevoerd. Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Verdubbeling subsidie asbestsanering door zonnepanelen

Provincies hebben ook een subsidieregeling voor het saneren van asbest op het dak. Een  voorwaarde aan deze subsidieregeling is dat de sanering gepaard moet gaan met het terugplaatsen van (minimaal 5kW-piek) zonnepanelen. Deze regeling liep aanvankelijk tot 1 september jl., maar is verlengt tot en met 31 oktober 2016. De subsidie bedraagt ook € 4,50 per vierkante meter asbest met een minimum van 250 m² tot maximaal € 15.000 euro.

Dit betekent dat u komend jaar twee keer subsidie kunt krijgen voor het saneren van asbest op daken. Daarmee komt de subsidie op € 9,00 per m² asbestdak.

De provincie Overijssel biedt naast deze stimuleringsregeling ook de mogelijkheid om tegen een lage rente een Energielening Onderneming aan te gaan. Een andere interessante financieringsvorm kan ‘zonnepanelen via voorschot’ zijn.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel en Zon Zoekt Boer.

Voor meer informatie over het stapelen van deze subsidies vindt u in het volledige artikel van Boerderij.nl.

 

Bron:   www.boerderij.nl
             www.asbestvandhetdak.nl